Please enable javascript to use this site.
Haciendo una donación contribuyes a mantener este servicio.
¡El registro está abierto de nuevo! :-)
· OpenID

  1. somenergia (somenergia@gnusocial.net)'s status on Thursday, 01-Aug-2019 18:46:20 UTC somenergia somenergia
    Així és. Molta gent desconeix que pot estalviar uns euros a la factura elèctrica passant-se a tarifa amb discriminació horària. Aquí ho expliquem i indiquem els casos en què el canvi surt a compte: ca.support.somenergia.coop/article/270-co